1. Registeransvarig

Namn: Farmcomp Oy
Adress: Jusslansuora 8, 04360 Tusby, Finland
Tel.: +358 (0)9 7744 970, e-post: [email protected]

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Namn: Merene Hovilainen
Adress: Jusslansuora 8, 04360 Tusby, Finland
Tel.: +358 (0)9 7744 970, e-post: [email protected]

3. Registrets namn

Farmcomp Oy, Olli marknadsföringsregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registret har upprättats för prenumerationer på Ollis elektroniska nyhetsbrev och för insamling av marknadsföringstillstånd utfärdade i samband med kontaktformuläret på webbplatsen www.olli.fi.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter som samlats in i samband med prenumerationen av det elektroniska nyhetsbrevet och/eller via kontaktformuläret: e-postadress (prenumeration av nyhetsbrev) och namn, e-postadress och telefonnummer (kontaktformulär).

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna samlas in vid prenumeration av det elektroniska nyhetsbrevet som görs på webbplatsen olli.fi och från de kontaktformulär som skickas från webbplatsen.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Lämnas inte ut.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Överförs inte.

9. Principer för skydd av registret

Registret ska hanteras med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas av informationssystemen ska skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Datasäkerheten för de uppgifter som lagras på servrarna sköts på ett lämpligt sätt. Den registeransvarige ser till att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt och endast av de anställda i vars arbetsuppgifter detta ingår. Kontaktformulärets marknadsföringstillåtna uppgifter och de uppgifter som erhålls vid prenumerationen av det elektroniska nyhetsbrevet lagras på servern hos finländska Creamailer Oy som levererar nyhetsbrevsystemet.

10. Rätt att kontrollera, rätta och radera

Alla som ingår i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som sparas i registret, kräva att eventuella fel rättas och radera sina uppgifter som lagras i registret. Skicka begäran skriftligen till adressen: Farmcomp Oy, Jusslansuora 8, 04360 Tuusula, Finland.

11. Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Personuppgifter kommer att användas enligt beskrivningen i punkt 4. Uppgifterna sparas så länge som aktiviteten som beskrivs i punkt 4 kräver, tills personen själv nekar till att hans eller hennes uppgifter används eller när personens e-postadress visar sig vara ur funktion.

12. Cookies

Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra användarupplevelsen mer effektiv. De cookies som denna webbplats använder hjälper webbplatsägaren att förstå hur användarna interagerar med webbplatsen genom att samla in och rapportera data anonymt. Vi använder tjänsten Google Analytics för att följa besöksstatistik.