Olli Digitester+

Fungerar stängslet? Testa enkelt spänningen i ditt stängsel med Ollis Digitester+!

Olli Digitester+ är en stängseltestare med digital display som visar stängselspänningen (kV) med tydliga siffror. 9 V batteri medföljer i förpackningen.

När det är dags att byta batteri i mätaren visar mätaren siffran 88.

Mätning av stängselspänning

 1. Tryck jordpinnen i marken.
 2. Vidrör stängslet med testarens mätsensor. Mätaren visar stängsel-
  spänningen i kilovolt (t.ex. 4,0 kV = 4 000 V).
 3. Testa varje lager av stängseltråd separat.
 4. Testa spänningen mellan stötenergi- och jordledarkablage i vinterband.

Testning av aggregatet

 1. Ta bort aggregatet från stängslet och jordningen. Slå på strömmen till aggregatet.
 2. Mät spänningen mellan aggregat. stöt- och jordningsterminal. Mätsensorn går in i
  aggregatets stötterminal (A) och jordpinnen i jordningsterminalen (B). Aggregatet
  fungerar om spänningen ligger nära ”högsta spänning, Umax” som tillverkaren uppgett.

Visste du?

Otillräcklig jordning är den vanligaste orsaken till dålig stängselprestanda och störningar i radioutrustning. Vanliga orsaker till otillräcklig jordning är torr jord, jordspett som inte grävts ner tillräckligt djupt, för få jordspett eller jordspett av fel material (t.ex. armeringsjärn som när de rostar leder elektricitet dåligt).

Läs mer om jordning och lämpliga jordspett >

Produktinformation

Rekommenderat pris (moms 24 %)
41,90 €
Olli-produktkod
6020022
EAN-kod
6417160108011