1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Farmcomp Oy
Osoite: Jusslansuora 8, 04360 Tuusula
Puh. 09 7744 970, email: [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Merene Hovilainen
Osoite: Jusslansuora 8, 04360 Tuusula
Puh. 09 7744 970, email: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Farmcomp Oy, Olli-markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu Ollin sähköisen uutiskirjeen tilauksia ja www.olli.fi-verkkosivujen yhteydenottolomakkeen yhteydessä annettujen markkinointilupin keräystä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on sähköisen uutiskirjetilauksen tilauksen yhteydessä ja/tai yhteydenottolomakkeella kerätyt tiedot: sähköpostiosoite (uutiskirjeen tilaus) ja nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhteydenottolomake).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan olli.fi-sivuilta tehdyistä sähköisen uutiskirjeen tilauksista ja sivustolta lähetetyistä yhteydenottolomakkeista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Palvelimilla säilytettävien tietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Yhteydenottolomakkeen markkinointiluvallisia tietoja ja sähköisen uutiskirjeen tilauksista saatuja tietoja säilytetään uutiskirjejärjestelmän toimittavan suomalaisen Creamailer Oy:n palvelimella.

10. Tarkastus-, korjaus ja poistamisoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ja rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista. Lähetä pyyntö kirjallisesti osoitteeseen: Farmcomp Oy, Jusslansuora 8, 04360 Tuusula.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja käytetään kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kohdassa 4. kuvattu toiminta vaatii, kunnes henkilö itse kieltää tietojensa käytön tai kun henkilön sähköpostiosoitteen havaitaan toimimattomaksi.

12. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Tämä sivuston käyttämät evästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi. Käytämme Google Analytics-palvelua kävijätilastojen seuraamiseen.