Korrekt batterival förlänger batteriets livslängd avsevärt

Val av batteri till aggregat – det är en djungel och det finns ett myller av olika batterier. När du väljer batteri till ett aggregat finns det några tips som hjälper dig att undvika att gå fram och tillbaka i batteributikerna.

Vid aggregatanvändning finns det till exempel många typer av ett vanligt blybatteri. Startbatterier för fordon är ett av de mest välkända. En annan vanlig typ av batteri är det så kallade fritidsbatteriet, som är avsett för svagströmsanvändning till exempel för husvagnar och båtar. Det finns en liten prisskillnad till förmån för bilens startbatteri, som är lite billigare.


Batteritips i ett nötskal:

  1. Köp ett fritidsbatteri till ditt aggregat istället för startbatteri
  2. Ladda batteriet fullt redan när det är halvfullt
  3. Se till att ladda batteriet regelbundet även när det inte används
  4. Förvara inte batteriet i ouppvärmda utrymmen på vintern

Fritidsbatterier passar bättre till aggregat än startbatterier

Vi rekommenderar att man använder fritidsbatterier till aggregat. Det finns ett antal anledningar till att de passar bättre än startbatterier som strömkälla för aggregat. Först och främst kan fritidsbatterier laddas ur med en låg ström under lång tid utan att deras kapacitet drabbas. Detta är i högsta grad betydelsefullt vid användningen av aggregat; aggregatet ligger ofta vid utkanten av betet, och den laddas när strömnivån är låg (eller när man kommer ihåg det). För det andra kan ett bra fritidsbatteri ge upp till dubbelt så lång driftstid vid lågeffektdrift med en enda laddning än ett startbatteri av samma storlek, och dess driftstid vid aggregatanvändning är alltid längre än för motsvarande startbatteri. Så den lilla skillnaden, ett högre inköpspris, återbetalar sig klart i den längre användningstiden! Dessutom ännu ett tips, de bästa batterierna för solpanelaggregat är batterier som utformats för solpanelanvändning och som nuförtiden är ganska enkla att få tag på.

Startbatterier är däremot utformade för att ge mycket ström tillfälligt och är alltid avsedda att hållas fulladdade. Därför är de dåligt lämpade som strömkälla för aggregat; det är sällan som ett aggregatbatteri vid betesmarken hålls fulladdat hela tiden. I praktiken kan bilens startbatteri naturligtvis användas med aggregat, men då är det bra att vara medveten om att om man tar lite ström från startbatteriet under en mycket lång tid, kommer det att börja förstöras internt (så kallad sulfatering). Om bilens startbatteri urladdas för mycket kan det skadas så att det inte längre går att ladda. Dessutom laddas startbatterier snabbt ur av sig själva, ibland ännu snabbare än strömförbrukningen hos ett elaggregat med låg effekt. För att startbatteriet ska hålla så länge som möjligt måste det laddas i god tid innan det blivit tomt och minst varje månad (s.k. underhållsladdning). Man kan även förlänga dess ålder genom att använda en smart batteriladdare som underhåller batteriet under laddning.

Kom ihåg att ladda batterierna även när de inte används

En vanlig situation är dock att batteriaggregatet bara används under betessäsongen och under resten av året ligger batteriet bortglömt någonstans på någon hylla i kyllagret. Detta är förresten en bra metod om du vill köpa ett nytt batteri på våren! Batteriet måste nämligen också laddas när aggregatet inte är i bruk för att förhindra skador på batteriet på grund av självurladdning. Det är naturligtvis bra att förvara batteriet svalt, men vid mycket låga temperaturer kan batteriet förstöras genom frysning (ju mindre laddat batteriet är desto lättare går det). Batterier bör därför inte förvaras i helt ouppvärmda utrymmen på vintern. Men batterier gillar inte heller hetta och överdriven värme får batteriet att åldras snabbare.

Även om Ollis batteriaggregat har ett djupurladdningsskydd som skyddar batterierna från att laddas ur helt, förlängs batteriernas livstid vid aggregatanvändning avsevärt om de laddas regelbundet även innan aggregatets djupurladdningsskydd stänger av strömmen. Självurladdning och sulfatering vid urladdning av batteriet gäller även fritidsbatterier, men i mycket mindre utsträckning än hos startbatterier. För att maximera livslängden bör du därför även ladda fritidsbatteriet när det är halvfullt.

Vad ska batterikapaciteten vara?

Hur vet man hur länge batteriet räcker? Det beror på a) batteriets kapacitet (anges i amperetimmar, Ah) och b) aggregatets strömförbrukning (anges i milliamperetimmar, mAh, informationen finns i aggregatets förpackning och här på Ollis webbplats för det aktuella aggregatet). Den maximala batteritiden (timmar, h) kan uppskattas på följande sätt:

Man delar batteriets angivna kapacitet (t.ex. 60 Ah = 60 000 mAh) med aggregatets angivna strömförbrukning (t.ex. 100 mA): 60 000 mAh/100 mA = 600 h = 25 dagar.

Man bör dock komma ihåg att strömförbrukningen varierar hos många modeller beroende på aggregatets effektinställning och/eller stängslets belastning. Detta påverkar naturligtvis också batteritiden.

Inledningen av nästa betessäsong kan göras smidig, åtminstone när det kommer till strömförsörjning, genom att välja rätt batteri och korrekt batteriunderhåll och lagring. Aggregatet fungerar bara det får tillräckligt med ström! :)

PS.Placera alltid aggregatet och dess batteri på ett sådant sätt att djuren inte kan nå dem och att de inte kan hamna i vatten. Batteriet bör också skyddas med en batterilåda som utformats för ändamålet. De kan köpas på samma ställen som batterier, och när de är som billigast pratar vi om en investering på tio, tjugo euro.