Stängsling med vinterband – åh vad underbart, vinterstängslingens alla problem är lösta! Eller inte.

Vinterband är en fantastisk produkt, men du måste veta hur du använder det på rätt sätt. Att bygga ett stängsel med vinterband skiljer sig från att bygga ett normalt stängsel, men det är dock inte kärnfysik, du måste bara veta några saker.


De 3 största misstagen med vinterband

Jag köpte vinterband och satte upp det – vad kan gå fel? Ganska många saker:

  1. Jag anslöt vinterbandet som vanligt till aggregatets stötterminal. Det uppstår inga stötar på vintern.
  2. Jag är säker på att jag elektrifierade vinterbandet korrekt, både stötenergin och jordningen. Det fungerar fortfarande inte.
  3. Oj, stängslet fungerar, men bara om grinden eller grindarna är stängda.

Det lätt att få problem med ett felaktigt monterat vinterband. Alla som byggt ett stängsel vet hur irriterande det är om stängslet plötsligt inte fungerar. Oroa dig inte, man kan bygga ett stängsel så att det fungerar. Även med vinterband.


Hur fungerar elstängsel?

Senast nu är det en bra idé att verkligen lära dig hur elstängsel fungerar. Djuret (eller stallkamraten) får inte en stöt från stängslet för att stängslet leder elektricitet. Djuret (eller stallkamraten) för en stöt när elektriciteten går genom djuret och tillbaka till aggregatet. Det här sker normalt via marken.

Av denna anledning är den mycket efterlysta jordningen lika viktig som flödet av elektricitet. Om elektriciteten inte kan återvända till aggregatet, det vill säga det finns inga jordspett i marken som kan fånga upp elektriciteten tillbaka till aggregatet, kommer det inte att uppstå någon stöt, oavsett vilket aggregat du skulle sätta dit.

 

Varför fungerar inte ett traditionellt elstängsel på vintern?

Härnäst måste du förstå varför detta normmönster inte fungerar på vintern. Det fungerar inte på grund av snö, is och tjäle. De fungerar nämligen som effektivisolering och därigenom förhindrar att elektriciteten återvänder till aggregatet. Ingen stöt, nou stöt.

Och här är nu (ganska styltigt konstaterat) platsen för stöten för vinterband. Tanken bakom vinterband är nämligen att, förutom att ordna en väg för elektriciteten från aggregatet till stängslet, också en returväg tillbaka till aggregatet – i ett och samma band.

På så sätt behöver elektriciteten inte leta efter en returväg till aggregatet via marken (som den inte kan nå eftersom den är täckt av snö och is), utan kan återvända till aggregatet längs den så kallade andra körfilen på motorvägen, eller längs samma bands jordningskablage. Det uppstår med andra ord en stöt i vinterbandet när någon vidrör vinterbandmotorvägens båda körfiler samtidigt.

talvinauhan kaksi erilistä johdinnippua

Och då kommer vi till de vanligaste problemen.


Stängsling med vinterband – problem och åtgärder

1. Jag anslöt vinterbandet som vanligt till aggregatets stötterminal. Det uppstår inga stötar på vintern.

Nej, det gör det inte. Nu blev det nämligen en enkelriktad väg. Det vill säga returfilen användes inte, vilket är hela poängen med vinterband.

Elektriciteten i vinterband flödar på samma sätt som i ett vanligt stängselband och du får också en stöt vid tinad mark (om du har jordat aggregatet med jordspett och elektriciteten kan gå längs marken tillbaka till aggregatet). Men med denna anslutning uppstår inga stötar på vintern om det finns snö eller is på marken som fungerar som ett isolerande skikt.

Så här åtgärdar du situationen:
Vinterband elektrifieras genom att ansluta bandets vita del med det rödmärkta kablaget till aggregatets stötterminal markerad med en blixt och kablaget som går i bandets gröna del ansluts till aggregatets svarta jordningsterminal. Detta erbjuder den nödvändiga returvägen för elektriciteten till aggregatet även när isolerande snö, is eller tjäle (eller på sommaren, uttorkad eller stenig mark) förhindrar retur via marken.

Tips! Du elektrifierar stängsel med vinterband lättast med Ollis tillbehörspaket för vinterband med stängselkopplingskabel som är speciellt utformad för vinterband och där man tagit hänsyn till vinterbandets två separata kablage. Om ditt stängsel har flera lager av vinterband kopplar du ihop dem med anslutningskabel för vinterband. Tillbehörspaketet för vinterband innehåller även två anslutningskablar som är avsedda för vinterband.

Om du bara har dessa metallkopplingsstycken tillgängliga kan du naturligtvis använda dem, men då behöver du två metallkopplingsstycken; ett för att ansluta de gröna kanterna på stängselbandet och det andra för de vita kanterna. Fungerar tekniskt bra, men kan irritera lite visuellt.

Talvinauhan erilaisia liitoksia


2. Jag är säker på att jag elektrifierade vinterbandet korrekt, både stötenergin och jordningen. Det fungerar fortfarande inte.

Det är inte möjligtvis så att det finns ett metallkopplingsstycke någonstans som kortsluter stängslet, dvs. ansluter vinterbandets stötenergi- och jordledningskablage till varandra? Det händer nämligen då och då.

Kopplingsstycken som är ämnade för vanliga stängselband och kopplingsstycken i bandens grindisolator är av metall, och det av goda skäl. Med normala stängselband strävar man nämligen efter att med hjälp av metall säkerställa att elektriciteten också flödar vid kopplingarna. Detta fungerar inte med vinterband, utan kopplingen orsakar kortslutning när den ansluter bandets rödmarkerade stötledningskablage med det gröna jordledarkablaget.

Problem 1: förgreningarnas metallkopplingsstycken orsakar kortslutning

Använd Duo-isolator av plast för förgrening av vinterband och placera bandet noga så att stötledningarna är i linje med jordledarna. Det spelar ingen roll om den gröna eller vita sidan är högre upp, så länge du fortsätter dra bandet så att sidorna med samma färg möts. Det är därför viktigt att det rödmärkta ledningskablaget aldrig vidrör det gröna ledningskablaget.

Talvinauhalla aitaaminen ja talvinauhan jatkaminen oikein

Problem 2: grindens metallkopplingsstycke orsakar kortslutning

Kapa och avlägsna vinterbandets metalledningar i den gröna delen vid grinden cirka 3 cm framför metallkopplingsstyckena, så att kopplingsstycket inte kortsluter vinterbandets stötenergi- och jordledarkablage. Stängslet fungerar inte om detta händer. Observera! Kapa inte plastbandet så att bandets hållbarhet påverkas.

Talvinauhan metallijohtimien katkaisu ennen veräjien metalliliittimiä

Viktigt! Om jordningsledningen efter grinden inte har någon anslutning till aggregatets jordningsteminal, måste du också se till att jordningsvägen fortsätter genom att använda en grindunderföring med Ollis högspänningskabel. Se avsnitt 3.


3. Stängslet fungerar, men bara om grindarna är stängda.

Jo. Elektriciteten verkar inte ha deltagit i skolans längdhopplektioner, eftersom den till exempel inte hoppar över ett område som är lika långt som grinden. Den måste få en förbindelseväg. Och notera; den måste också ges en returväg tillbaka till aggregatet!

När du kapade jordningsledningarna i den gröna delen av vinterbandet cirka 3 cm från grinden enligt instruktionerna, kontrollerade du om det fanns en oavbruten returväg till aggregatets jordningsterminal från andra sidan av grinden också? Om inte, måste du ordna en sådan. Annars fungerar inte stängslet. Detta innebär grindunderföring, så sätt i gång och gräv!

Grindunderföring innebär att man gräver ner högspänningskablar (antingen med spade eller grävmaskin) under grinden, en för stötenergi och en för retur. Dessa gör att elektricitet kan färdas i båda riktningarna längs dem, oavsett om grinden är öppen eller stängd. Observera! Kabeln bör grävas ner tillräckligt djupt för att förhindra att djur trampar på den, även när jorden mjukats upp på grund av hård eller långvarig nederbörd.

En högspänningskabel kan låta dyr och svår att få, men oroa dig inte, Ollis högspänningskabel kostar inte en arm och ett ben och finns på samma platser som aggregat och stängseltillbehör.


PS. Du hittar instruktioner för att bygga ett fungerande vinterstängsel både med vinterband och dubbeltrådsteknik i Ollis vinterstängslingsguide.