Verkligen, eländiga grind. Ibland kan grindar reta upp en. När det till exempel inte finns någon elektricitet i stängslet efter dem. Eller det finns, om grinden är stängd. Jag menar, om alla grindar är stängda. Jag menar, eh...

Grindar orsakar inte alltid tårar och tandagnisslan, men ibland kan det hända. Till exempel när det inte kommer några stötar efter grinden. Ganska många djur stängs in med elstängsel och då kunde man ju hoppas att strömmen skulle fungera hela tiden och flöda genom hela stängslet.

I vinterstängslingsguiden och artikeln om vinterband förklarar vi hur viktigt det är att inte bara ordna elektricitet från aggregatet till stängslet, utan att det också finns en returväg tillbaka till aggregatet. Dessa saker är också centrala här. Eftersom upprepning är inlärningens moder, låt oss börja med en kort kurs i elstängslets funktion:

  1. När ett djur vidrör ett elektrifierat stängsel passerar elektriciteten genom djuret till marken och via marken tillbaka till aggregatet och ger djuret en stöt.
  2. Om elektricitetens väg bryts mellan djuret och marken, kommer djuret inte att få en stöt, även om aggregatet fungerar korrekt.
  3. På vintern kan elektriciteten inte passera genom djurets fötter till marken på grund av den isolerande snön och isen, och djuret får ingen stöt när det vidrör stängslet. Elektricitetens väg kan även brytas mellan djuret och marken under sommaren när det råder mycket torra förhållanden eller i stenig terräng.
  4. Och nu kommer vi till ämnet för denna artikel, nämligen att flödet av elektricitet också kan brytas vid grinden.

När kan en grind orsaka problem?

Exempelbilderna visar ett vinterstängsel som tillverkats av vinterband eller tvåtrådsteknik. Marken är frusen och det är en halv meter snö.

Låt oss börja med det enklaste. På bild 1 ger grinden inte upphov till några problem med elektricitetsflödet, vare sig den är öppen eller stängd. I detta stängsel får djuret en stöt var som helst i stängslet, även när grinden är öppen, eftersom både stötenergin (röd linje) och returen (svart linje) är anslutna till aggregatet på vardera sidan om grinden.

Om dessutom jordspett är anslutna till aggregatets jordningsterminal, kan elektriciteten ta sig ner i den tinade marken, som bilden visar, och tillbaka till aggregatet, också via marken.


Det finns redan ett problem på bild 2. I detta stängsel är avsnittet mellan grindarna, markerat med en gul streckad linje, komplicerat när det gäller flödet av elektricitet. För att djuret ska få en stöt vid detta avsnitt, även när båda grindarna är öppna, måste man göra en underföring med en högspänningskabel under grinden till både stötenergi- och returtrådarna (bild 3).

Man behöver dock inte gräva ner en kabel under varje grind; det räcker att man gör en underföring under varannan grind så att situationen liknar bild 1. Notera att även om tråden för stötenergi fortsätter i grinden, måste returvägen dras under grinden, i alla fall där det finns snö eller is som isolerar. Så du gräver med andra ord samtidigt ner en kabel för både stötenergi och retur.

Och nej, du kommer inte undan grävarbetet genom att sätta jordspett; stötenergin hoppar inte över grinden till den gulmarkerade delen när båda grindarna är öppna.


Varför högspänningskabel för underföring?

För underföring av grind duger det inte med vilken kabel som helst, utan det finns skäl till att använda en dubbelisolerad högspänningskabel designad speciellt för aggregatanvändning. Inte för att aggregattillverkare skulle tjäna extra pengar genom att sälja sin egen kabel, utan för att vi här behöver en kabel som kan hålla den spänning som aggregatet använder i stängslet, upp till över 10 000 volt.

Vanliga elinstallationskablar är konstruerade att hålla 230 volt från ett eluttag. 10 000 volt är ganska mycket mer än 230 volt. En vanlig kabel skulle vara som en läckande vattenslang i grindens underföring; elektriciteten läcker ut från den, vilket innebär spänningskollaps – och då fungerar inte stängslet igen.

Man kunde också tekniskt använda en järntråd till grindens underföring för jordning, men det skulle vara en mycket ohållbar lösning eftersom en järntråd rostar över tiden. Gör därför på en och samma gång en fungerande, hållbar och långvarig underföring för både stötenergi och retur med samma högspänningskabel.

För övrigt kan högspänningskabeln också användas för att leda elektricitet till stängslet, till exempel om det inte finns någon nätström precis intill stängslet och elaggregatet måste placeras längre bort från stängslet.

PS. Kom alltid ihåg att kabeln måste grävas ner tillräckligt djupt för att förhindra att djuren trampar på den, även när jorden mjukas upp på grund av kraftig eller långvarig nederbörd.