Vinterband 40 mm, Shockteq

Vinterbandet är av hållbar Olli Shockteq-kvalitet och lämpar sig för permanenta och hållbara stängsel för åretruntbruk. Bandets bredd 40 mm.

Ollis grönvita vinterband har två separata kablage, ett för stöt och ett för jordning. Det rödmärkta kablaget i den vita delen av bandet elektrifieras genom att ansluta det till aggregatets stötterminal markerad med en blixt och kablaget som går i bandets gröna del ansluts till aggregatets jordningsterminal. Djuret får en stöt när det vidrör båda kablagen samtidigt.

Tips! Vinterband är ett bra alternativ inte bara för vinterstängsel, utan också för torra eller steniga stängselförhållanden. I vinterband har elektriciteten en separat returväg till aggregatet. Det innebär att ett stängsel med vinterband också fungerar när snön isolerar kontakten från djuret till marken eller när jorden är mycket torr eller stenig.

Tips! Stängsel som gjorts av vinterband fungerar bra även utan jordspett. Vi rekommenderar dock alltid att man använder jordspett, eftersom stängslet då också fungerar som ett traditionellt stängsel om det behövs (t.ex. om djuret bara vidrör den ena sidan av bandet eller om jordningen i bandet bryts, till exempel vid kopplingsstycket eller grinden).

Produktinformation

Bredd
40 mm
Förpackningsstorlek
200 m
Motstånd
0,6 Ω/m
Ledningar (rostfritt stål)
8x0,4 mm
Garanti
5 år
Rekommenderat pris (moms 24 %)
62,90 €
Olli-produktkod
6031019
EAN-kod
6417160110915