Åskskydd för elaggregat

Åskskyddet skyddar ditt elaggregat längs stängslet från blixtnedslag genom att leda blixten till marken före aggregatet. Monteras mellan stängslet och aggregatet. Varmförzinkat.

Ett separat åskskydd rekommenderas särskilt för nätdrivna elaggregat i områden där det finns stor risk för att blixten slår ner nära stängslet. Detta gäller exempelvis stängsel på öppna platser och på högt belägna platser.

Kom också ihåg att jorda åskskyddet

För bästa möjliga funktion måste åskskyddet jordas separat med sina egna jordspett. Anslut därför inte åskskyddet till samma jordspett som aggregatet.

Det är en bra idé att ha fler jordspett för åskskyddet än för aggregatet (minst 3 stycken) och de monteras cirka en meter från varandra och cirka fem meter från aggregatets jordspett. Kom också ihåg att hela jordspetten ska sänkas ner i marken och ingen del av dem ska vara synliga. Vi rekommenderar att man använder en hållbar Olli-högspänningskabel vid montering.

Produktinformation

Rekommenderat pris (moms 24 %)
15,90 €
Olli-produktkod
6050095
EAN-kod
6417160110076