Jordspett för elaggregat

Varmförzinkat jordspett för elaggregat, längd 1 m. Spetsig L-profil i änden. Levereras med 3 m anslutningskabel och fästskruvar. Montera spettet helt under marken.

Otillräcklig jordning är den vanligaste orsaken till dålig stängselprestanda

Otillräcklig jordning är den vanligaste orsaken till dålig stängselprestanda (och störningar i radioutrustning). Vanliga orsaker till otillräcklig jordning är exempelvis torr jord, jordspett som sticker upp ovanför marken, för få jordspett eller jordspett av fel material (t.ex. armeringsjärn som när de rostar leder elektricitet dåligt).

Genom att förbättra jordningen enligt anvisningar samt funktionen kan du ofta åtgärda många problem som beror på svag effekt i stängslet.

Montering av jordspett

Tillräcklig jordning av aggregatet kräver att man använder tillräckligt många jordspett. Du behöver vanligtvis 1–6 jordspett beroende på stängslets längd och aggregatets effekt. Vid torra förhållanden och långa stängsel kan man behöva fler jordspett än rekommenderat. Det kan inte bli för många jordspett; sätt hellre för många än för få.

Gräv ner jordspetten så att de ligger helt under marken och befinner sig minst en meter från varandra. Jordspettet får inte synas utan måste ligga helt under jorden. Den bästa platsen för jordspett är fuktig mull eller lerjord, till exempel en dikesren. Om jorden är helt torr förbättras jordningens kontakt med marken om att man regelbundet vattnar jordningsstället.

Elstängslets ström går från aggregatet till stängseltrådarna och från stängslet längs med marken till jordspetten och därifrån tillbaka till aggregatet. För att undvika störningar från ström som går i marken, bör jordspetten placeras så att det inte finns några byggnader mellan stängslet och jordspetten. Om det behövs kan jordspetten placeras långt borta från aggregatet med hjälp av en högspänningskabel.

Jordledningen måste ha en diameter på minst 1 mm och den måste alltid kopplas till jordspetten med skruvkopplingsstycke för att säkra tillräcklig kontakt. Olli jordspett levereras med 3 meter jordledning och fästskruvar.

OBS! Om du installerar ett separat åskskydd för aggregatet till ditt stängsel bör du notera att det behöver sina egna jordspett (minst 3 st.).

Produktinformation

Rekommenderat pris (moms 24 %)
12,50 €
Olli-produktkod
3810944
EAN-kod
6417160100039