Bygg ett fungerande vinterstängsel

Det finns många saker att tänka på när man bygger ett fungerande vinterstängsel. Vintern är en krävande tid för stängsling, eftersom inte bara snö, is och tjäle fungerar som effektiv isolering, utan också djurens tjocka vinterpäls och filtar. Förutom elektrifiering av stängslet måste man även ta hänsyn till andra specifika krav som är relaterade till årstiden när man bygger ett fungerande vinterstängsel.

  • På vintern kan elektriciteten inte passera från djurets fötter genom snö och is ner i marken, och djuret får ingen stöt när det vidrör stängslet. Därför bryts elektricitetens väg i den isolerande snön och isen även om aggregatet fungerar felfritt.
  • Dessutom börjar stängselbanden lätt hänga och tänjas när snö, snöslask och is fastnar på banden. Vi rekommenderar därför att man väljer Olli Shockteq -märkta produkter för åretruntbruk som stängselband vid vinterstängsling.
  • Snö har också sina egna utmaningar när det kommer till stängslingshöjd. Under snöiga vintrar kan snön lyfta stängslingens bas betydligt vilket innebär att stängselhöjden minskar.

Du hittar instruktioner för en fungerande vinterstängsling i Ollis vinterstängslingsguide.

Ladda ner Ollis vinterstängslingsguide här >

Läs Ollis blogg:

Faststalla elstangslets skick | Stängsling med Vinterband | Eländiga grind!

Produkter

Hittade du inte produkten du letade efter?

Kontakta oss om du ännu har frågor om produktvalet eller om du inte hittade produkten du letade efter – Ollis stängselrådgivning hjälper dig med alla frågor som rör stängsel!