Olli Protector 11 – kraftfullt och intelligent aggregat som ständigt övervakar stängslets skick

Olli Protector 11 håller de mest besvärliga och envisa djuren på rätt sida av stängslet!

Protector är Olli-familjens mest effektiva aggregat någonsin. Den mycket kraftfulla 11 J stötenergin är mer än dubbelt så kraftfull som det näst starkaste Olli-aggregatet. Förutom att vara extremt effektivt, är Olli Protector 11 också ett modernt och intelligent aggregat. Det övervakar ständigt stängslets skick och justerar sin effekt när behovet ändras efter stängslets längd, gräs eller annan vegetation som växer vid stängslet osv.

Protector har tillräckligt stor effekt för att elektrifiera ett mycket stort stängsel. Dessutom har det ett separat 0,5 J-uttag (gult) för elektrifiering av exempelvis en liten behandlingsinhängnad eller stängsel på gården. Protector lämpar sig för exempelvis stängsling av hästar och produktionsdjur och för att hålla vilda djur borta.

Olli Protector 11: säker effektivitet

Protector-aggregatet följer den europeiska standarden EN 60335-2-76/A12:2010. Detta gör det möjligt att tillföra upp till 11 joule energi till ett långt stängsel som belastas av vegetation, medan ett djur eller en människa som rör vid stängslet endast får en stöt på högst 5 joule. När energibehovet ökar, till exempel på grund av att gräset växer, ökar aggregatet sin effekt först efter en fördröjning på 60 sekunder. Om ett stängsel i gott skick plötsligt försämras, exempelvis på grund av att ett träd, ett djur eller en människa faller på stängslet, aktiveras en larmsignal och man har 10 minuter på sig att avlägsna hindret från stängslet samtidigt som aggregatet producerar begränsad stötenergi och färre pulser.

Larmfunktionen kan stängas av med en tryckknapp, vilket leder till att aggregatet begränsar stöten till högst 5 joule under alla förhållanden.

Den illustrativa och mångsidiga displayen visar stängslets tillstånd i realtid. Aggregatet varnar för plötsliga störningar med en signallampa och en larmsignal, visar stängslets spänning och visar med BOOST-signallampa om stötar på över 5 joule för närvarande matas till stängslet.

Tips! Otillräcklig jordning är den vanligaste orsaken till dålig stängselprestanda. Genom att installera korrekt och tillräcklig jordning redan från början, undviker du en hel del problem på grunda av svag effekt i stängslet. Läs mer om effektiv montering av fungerande jordning >

Säkerhet under flera år – Ollis aggregatservice

Alla Olli-aggregat har 3 års garanti som även täcker blixtskador. De i Finland tillverkade Olli-aggregaten kan servas på vår fabriks serviceverkstad och hos auktoriserade Olli-servicecenter i olika delar av Finland. Vi ser också till att det finns reservdelar tillgängliga i åratal framöver för modeller som avvecklas.

Nätdrivna elaggregat | Batteriaggregat | Solpanelaggregat

Produktinformation

Maximal spänning
11 700 V
Spänning med 500 Ohm belastning
7 700 V
Laddad energi
14 J
Maximal stötenergi
11 J
Strömförbrukning
14 W
Rekommenderat antal jordspett
2–5 st.
Maximal teoretisk stängsellängd (idealstängsel)
475 km
Maximal teoretisk stängsellängd (liten växtlighet)
65 km
Maximal teoretisk stängsellängd (måttlig växtlighet)
20 km
Inbyggt åskskydd
Ja
Garanti, inkl. åskskador
3 år
Rekommenderat pris (moms 24 %)
499,00 €
Olli-produktkod
6010011
EAN-kod
6417160100435