Maadoitus on aivan avainasemassa sähköaidan toiminnalle. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus on kaikkein tavallisin syy aidan heikkoon tehoon. Parantamalla maadoituksen ohjeiden mukaiseksi ja toimivaksi saat usein korjattua jo paljon aidan heikkoon tehoon liittyviä ongelmia.

Maadoituskanki vaaka-asennossa

Miksi ihmeessä se maadoitus sitten on niin usein ongelmana? Yksi varsin yleinen syy toimimattomille maadoituksille on varmasti se, että aidan rakentaja ei ole ymmärtänyt maadoituksen roolin tärkeyttä sähköaidan toiminnalle. Ei siis tunneta sähköaidan toiminnan periaatetta eikä tiedetä mistä isku syntyy. Ymmärtämättä asian tärkeyttä tulee sitten tuikattua mitä vaan metallikeppiä maahan, koska "käskettiin laittaa maadoituskankia". Ja sehän ei sitten ole ollenkaan hyvä ratkaisu.

Miksi toimiva maadoitus on niin tärkeä sähköaidan toiminnalle

 1. Sähköpaimenen aikaansaama iskun tuntemus syntyy siitä, kun eläin koskettaa sähköistettyä aitaa ja sähkö kulkee aidasta eläimen kautta maahan, maata pitkin maadoituskankiin – ja maadoituskankien kautta takaisin paimeneen.
 2. Jos sähkö ei pääse takaisin paimeneen, iskuakaan ei synny.
 3. Maadoituskankien tehtävänä on siis tarjota sähkölle väylä maaperästä takaisin paimeneen.
 4. Mitä toimivampi tämä väylä on, sitä varmemmin aidasta saa iskun. Maadoituskankien lisääminen ja maadoitusolosuhteiden parantaminen helpottaa sähkön pääsyä paimeneen ja saattaa kohentaa aidan toimintaa paljonkin.

(Nokkelimmat hoksasivatkin jo tässä vaiheessa syyn, miksei tavallinen aita toimi talvella: lumi, jää ja routa kun eristävät, ei sähkö pääse eläimen jaloista eristävän lumikerroksen läpi maahan ja sitä kautta yhtä sujuvasti takaisin paimeneen kuin sulan maan aikaan. Siksi talvella aidasta tulee joko heikompi isku tai ei iskua lainkaan – paitsi jos aita tehdään talviaitausohjeiden mukaisesti joko kaksilankatekniikalla tai talvinauhalla, eli järjestetään sähkölle vaihtoehtoinen paluureitti paimeneen.)

Yleisiä syitä riittämättömään, huonosti toimivaan maadoitukseen

Maadoitus esimerkkejä huonosti toimivista maadoitusratkaisuista

1. Maadoituskankien väärä sijoituspaikka, esimerkiksi rakennuksen räystään alla kuivassa sepelissä.

 • Kuiva maa johtaa sähköä huonosti. Räystään alla oleva ja kuivana pysyvä sepelialue on kyllä hyvä ratkaisu rakennukselle, mutta huono sähkön johtavuuden kannalta. Maadoituskanget tulisi lisäksi sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle asuin- ja maatilarakennuksista, sillä niistä löytyy yleisesti muita maadoitettuja järjestelmiä, kuten sähkö- ja vesijohtoverkon osia.

2. Kuiva, kallioinen tai kivikkoinen maaperä tai aidan luona oleva alue on asfaltoitu, betonia, kalliota tai muuta huonosti sähköä johtavaa materiaalia.

 • Kuivan maan lisäksi kallio, asfaltti ja betoni johtavat huonosti sähköä. Tilapäisesti kuivan maan kastelu parantaa maadoituksen kontaktia maahan, mutta pysyvästi kuiviin olosuhteisiin suosittelemme toteuttamaan aitauksen talviaitausohjeiden mukaisesti, jolloin sähkölle järjestetään erillinen paluutie paimeneen joko kaksilanka-aidan tai talvinauhan muodossa.
 • Jos paimenen läheisyydestä ei löydy sopivan kosteaa aluetta maadoitukselle, maadoituskanget voi sijoittaa etäällekin paimenesta. Maadoituskankia voi myös olla useammassakin paikassa. Suosittelemme käyttämään paimenkäyttöön suunniteltua Olli Korkeajännitekaapelia etäällä sijaitsevien maadoituskenttien liittämiseksi paimeneen.

3. Liian pintaan jätetyt maadoituskanget.

 • Jos maadoituskankea ei upota kokonaan maan sisään, jää osa sen kapasiteetista kokonaan käyttämättä. Yleensä maa on sitä varmemmin kosteaa mitä syvemmälle mennään, joten myös tästä syystä maadoituskanget kannattaa sijoittaa maahan koko pituudeltaan. Maasta törröttäviin kankiin on myös mahdollista kompastua ja loukkaantua.

4. Väärä, esimerkiksi ruostuva materiaali maadoituskangissa.

 • Esimerkiksi harjateräs tai muu ruostuva materiaali on huono valinta maadoituskangeksi, sillä ruoste eristää eli estää sähkön kulkua. Ruostumisen estämiseksi Olli-maadoituskanget ovat kuumasinkittyjä.

5. Huonot liitokset maadoituskanget paimeneen yhdistävässä johdossa.

 • Huonot liitokset voivat estää sähkön pääsyn maadoituksesta paimeneen. Tällöin iskua ei synny. Käytä ruuviliitoksia riittävän kontaktin varmistamiseksi.

6. Paimenen tehoon ja aitauksen kokoon nähden riittämätön maadoituskankien määrä.

 • Mitä tehokkaampi paimen ja mitä pidempi aita, sitä enemmän virtaa aidassa ja maadoituksessa voi kulkea. Jos aitalangat tai maadoitus eivät suurempaa virtaa kykene kunnolla johtamaan, ei tehokkaammasta paimenesta saada täyttä hyötyä.
 • Maadoituksen sähkönjohtavuutta voidaan parantaa laajentamalla maadoituskentän kokoa eli lisäämällä maadoituskankien määrää ja/tai laatua.

Saitko maadoituskangesta sähköiskun?

Jos näin käy, on maadoituksessa on selkeästi parantamisen varaa. 

 • Tavallisessa aitauksessa sähköpaimenen virta kulkee paimenen aitanavasta aitalankoihin ja niistä eri tavoin maaperään (esim. eläimen koskiessa aitaan tai kasvillisuutta pitkin virtavuotona). Maassa virta kulkee kohti maadoituskankia, joista virta pääsee johtoa pitkin paimenen maadoitusnapaan.
 • Jos maadoituskanki on huono tai riittämätön (vaikkapa maanalaisilta osiltaan aivan ruosteessa) sähkö ei kulje maasta maadoituskankeen kunnolla. Jos tällöin kosket samanaikaisesti maahan ja maadoituskangen päähän tai paimenen maadoitusjohtimeen, olet juuri tehnyt itsestäsi toisen maadoituskangen. Kehnon kylläkin, mutta ei ole ollenkaan ihme, jos pulssia tuntuu näpeissä...

Maadoituskankien asennus

Paimenen toimiva maadoitus edellyttää riittävää määrää maadoituskankia. Tarvitset maadoituskankia aidan pituudesta ja paimenen tehosta riippuen yleensä 1–6 kpl. Kuivissa olosuhteissa (eli kun maa johtaa sähköä huonosti) ja pitkissä aitauksissa saattaa olla tarve suositeltua useampiinkin maadoituskankiin. Löydät kullekin paimenelle suositellun maadoituskankimäärän sekä paimenen myyntipakkausesta että täältä Ollin sivuilta kyseisen paimenen kohdalta.


Mieluummin överit kuin vajarit: maadoituskankia ei voi olla liikaa. Laita niitä mieluummin ylimääräisiä kuin liian vähän!


 1. Kaiva maadoituskanget kokonaan maan alle ja vähintään metrin etäisyydelle toisistaan. Maadoituskangesta siis ei tarvitse jättää yhtään näkyviin: se saa olla kokonaan maan alla. Näin kanki tulee hyödynnettyä koko matkaltaan.
 2. Paras maadoituskangen paikka on kostea multa tai savimaa, esimerkiksi ojan penkka. Jos maa on aivan kuivaa, maadoituspaikan säännöllinen kastelu parantaa maadoituksen kontaktia maahan.
 3. Pysyvästi kuiviin tai kallioisiin olosuhteisiin suosittelemme toteuttamaan aitauksen talviaitausohjeiden mukaisesti, jolloin sähkölle järjestetään erillinen paluutie paimeneen joko kaksilanka-aidan tai talvinauhan muodossa.
 4. Maadoitusjohdon läpimitan on oltava vähintään 1 mm ja se on liitettävä maadoituskankiin aina ruuviliitoksin riittävän kontaktin varmistamiseksi. Kuumasinkittyjen Olli-maadoituskankien mukana tulee 3 metriä liitosjohtoa sekä kiinnitysruuvit. Mikäli tämä maadoitusjohdon pituus ei riitä, suosittelemme käyttämään paimenkäyttöön suunniteltua Olli-korkeajännitekaapelia.
 5. Huomioi, että mikäli asennat aitaukseesi erillisen sähköpaimenen salamasuojan, se tarvitsee omat maadoituskankensa paimenelle tulevien maadoituskankien lisäksi. Salamasuojan maadoituskankia on hyvä olla enemmän kuin paimenella (vähintään 3 kpl) ja ne asennetaan n. metrin etäisyydelle toisistaan ja n. viiden metrin etäisyydelle paimenen maadoituskangista.

Älä sijoita maadoituskankia vääriin paikkoihin

Kuten nyt jo muistamme, sähköaidan virta kulkee paimenesta aitalankoihin, aitaa koskettavan eläimen läpi maahan, maaperää pitkin maadoituskankiin ja niistä maadoitusjohdon kautta takaisin paimeneen. On tärkeä ymmärtää myös mihin maadoituskankia ei missään nimessä kannata laittaa:

 • Maassa kulkevan virran aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi maadoituskanget tulisi sijoittaa niin, että aidan ja maadoituskankien välissä ei ole rakennuksia. Tarvittaessa maadoituskanget voidaan sijoittaa kauas paimenesta korkeajännitekaapelia käyttäen.
 • Maadoituskanget tulisi sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle muista maadoitetuista järjestelmistä, kuten sähköverkon tai vesijohtoverkon osista. Koska näitä on yleisesti asuintaloissa ja muissa maatilan rakennuksissa, tuo varoetäisyys on syytä mitata rakennuksen sokkelista poispäin kaivoja sekä sähkö- ja tietoliikenneliityntäjohtoja vältellen. Et nimittäin varmastikaan halua a) sähköiskuja suihkussa tai b) että eläimet saavat sähköiskuja juoma-automaateistaan.
 • Aivan erityisen huono ajatus on kytkeä aidan maadoitus johdolla sähköverkon suojamaahan, sillä se aiheuttaa häiriöitä sähkö- ja telelaitteisiin. Muita järjestelmiä suojaamaan tehty ukkosenjohdatinkaan ei ole paimenen maadoitukseksi tarkoitettu.

Maadoituskanki vaaka-asennossa

Eikö aita vieläkään toimi?

Maadoitus on nyt varmasti kunnossa, mutta aidassa on edelleen ongelmaa? Kattavat ohjeet aidan kunnon selvittämiseen löydät Sähköaidan kunnon selvittäminen -artikkelista.

Tutustu myös Ollin aitausoppaisiin. Löydät niistä paljon lisää tietoa, ohjeita ja vinkkejä toimivien aitausten ja talviaitausten toteuttamiseen.